TRA CỨU THÔNG TIN

Liên kết Web

  • Quy định, Nghiệp vụ
  • Quy định, Nghiệp vụ
  • Quy định, Nghiệp vụ
  • Quy định, Nghiệp vụ
  • Quy định, Nghiệp vụ
  • Quy định, Nghiệp vụ
  • Quy định, Nghiệp vụ
  • Quy định, Nghiệp vụ

Liên hệ

Hotline:

Line 1: 0126 260 2848

Line 2: 0126 260 2848

Line 3: 0126 260 2848

 

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ

A/ Phí dịch vụ

 

Chúng tôi cung cấp phí dịch vụ với giá cạnh tranh nhất. Hãy gọi Kế Toán Xanh - 0126 260 2848 

 

STT

NGÀNH THƯƠNG MẠI -DỊCH VỤ

PHÍ DỊCH VỤ

1

Không phát sinh

300.000 đồng/tháng

2

Từ 01 đến 10 hóa đơn

600.000 đồng/tháng

3

Từ 11 đến 20 hóa đơn

800.000 đồng/tháng

4

Từ 21 đến 30 hóa đơn

1.200.000 đồng/tháng

5

Từ 31 đến 50 hóa đơn

1.600.000 đồng/tháng

6

Từ 51 đến 70 hóa đơn

2.000.000 đồng/tháng

7

Từ 71 đến 100 hóa đơn

2.400.000 đồng/tháng

8

Trên 100 hóa đơn

Thỏa thuận

 

STT

NGÀNH XÂY DỰNG - SẢN XUẤT

PHÍ DỊCH VỤ

1

Không phát sinh

400.000 đồng/tháng

2

Từ 01 đến 10 hóa đơn

700.000 đồng/tháng

3

Từ 11 đến 20 hóa đơn

900.000 đồng/tháng

4

Từ 21 đến 30 hóa đơn

1.400.000 đồng/tháng

5

Từ 31 đến 50 hóa đơn

1.800.000 đồng/tháng

6

Từ 51 đến 70 hóa đơn

2.200.000 đồng/tháng

7

Từ 71 đến 100 hóa đơn

2.600.000 đồng/tháng

8

Trên 100 hóa đơn

Thỏa thuận

 

 

B/ Công việc của dịch vụ kế toán trọn gói
 
1/ Kê khai, báo cáo thuế
- Khai thuế môn bài hàng năm.
- Lập báo cáo thuế hàng tháng, quý gửi cơ quan thuế
- Lập báo cáo quyết toán thuế TNDN năm
- Lập báo cáo quyết toán thuế TNCN năm
- Lập báo cáo quyết toán các loại thuế liên quan khác
- Lập báo cáo tài chính
- Thông báo cho doanh nghiệp số tiên thuế phải nộp khi có phát sinh
 
2/ Các nghiệp vụ kế toán
- Kiểm tra các chứng từ đầu vào, đầu ra cho phù hợp với quy định của phát luật
- Phân loại, sắp xếp, đóng chứng từ kế toán
- Định khoản các nghiệp vụ kế toán phát sinh (trên phần mềm kế toán)
- Hạch toán và ghi sổ sách các chứng từ (trên phần mềm kế toán)
- Lập và in các loại phiếu thu - chi - nhập - xuất theo quy định
- Lập và in các loại sổ sách kế toán theo qui định
- Đứng tên nhân viên làm kế toán cho doanh nghiệp
- Bổ nhiệm, đứng tên kế toán trưởng cho doanh nghiệp
 
3/ Tư vấn, giải trình thuế
- Hỗ trợ tư vấn về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
- Tư vấn kế toán, thuế và hóa đơn chứng từ cho doanh nghiệp trong nội dung và phạm vi công việc thực hiện
- Làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu
- Làm việc với công ty kiểm toán
- Làm việc và giải trình với cơ quan thuế trong phạm vi công việc đã thực hiện
 
4/ Giao nhận chứng từ và nộp báo cáo
- Nhận các chứng từ từ khách hàng.
- Nộp báo cáo thuế cho cơ quan thuế
 
 
 
KẾ TOÁN XANH - 0126 260 2848
dichvuketoanxanh@gmail.com
 

 

Nội dung liên quan