TRA CỨU THÔNG TIN

Liên kết Web

  • Quy định, Nghiệp vụ
  • Quy định, Nghiệp vụ
  • Quy định, Nghiệp vụ
  • Quy định, Nghiệp vụ
  • Quy định, Nghiệp vụ
  • Quy định, Nghiệp vụ
  • Quy định, Nghiệp vụ
  • Quy định, Nghiệp vụ

Liên hệ

Hotline:

Line 1: 0126 260 2848

Line 2: 0126 260 2848

Line 3: 0126 260 2848

 

Giới thiệu

Được thành lập bởi những người đã có nhiều năm làm trong lĩnh vực kế toán, tài chính, chúng tôi mong muốn đồng hành cùng các doanh nghiệp trong lĩnh vực kế toán với chi phí cạnh nhanh nhất.
 
Các dịch vụ chính của Kế Toán Xanh bao gồm:
 
- Dịch vụ làm kế toán - Khai thuế hàng tháng 
 
- Dịch vụ làm kế toán - Kế toán trưởng cho công ty 
 
- Dịch vụ làm Kế toán - Kế toán trưởng - Khai thuế - Lao động - Bảo hiểm xã hội hàng tháng 
 
- Dịch vụ làm kế toán cho Văn phòng đại diện của công ty nước ngoài 
 
- Dịch vụ làm kế toán trọn gói  
 
- Dịch vụ làm kế toán trưởng 
 
- Dịch vụ làm sổ sách kế toán 
 
- Dịch vụ lập báo cáo tài chính 
 
- Dịch vụ lập báo cáo quyết toán thuế
 
- Dịch vụ soát xét sổ sách kế toán
 
- Dịch vụ soát xét báo cáo quyết toán thuế 
 
- Dịch vụ làm đại lý thuế
 
- Dịch vụ báo cáo thuế 
 
- Dịch vụ khai thuế 
 
- Dịch vụ quyết toán thuế 
 
- Dịch vụ khai thuế thu nhập cá nhân  
 
- Dịch vụ khai thuế thu nhập doanh nghiệp 
 
- Dịch vụ quyết toán thuế TNCN 
 
- Dịch vụ quyết toán thuế TNDN
 
- Dịch vụ cho văn phòng đại diện
 
 
 

Kế Toán Xanh .com

 

 Trụ sở chính: 132 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

  Websiteketoanhxanh.com        Emaildichvuketoanxanh@gmail.com

Điện Thoại: 0126 260 2848

 

Nội dung liên quan