TRA CỨU THÔNG TIN

Liên kết Web

  • Quy định, Nghiệp vụ
  • Quy định, Nghiệp vụ
  • Quy định, Nghiệp vụ
  • Quy định, Nghiệp vụ
  • Quy định, Nghiệp vụ
  • Quy định, Nghiệp vụ
  • Quy định, Nghiệp vụ
  • Quy định, Nghiệp vụ

Liên hệ

Hotline:

Line 1: 0126 260 2848

Line 2: 0126 260 2848

Line 3: 0126 260 2848

 

PHÍ DỊCH VỤ BÁO CÁO THUẾ

I/ CÔNG VIỆC BÁO CÁO THUẾ GTGT:
1/ Lập tờ khai thuế GTGT (tháng, quý) theo quy định.
2/ Lập bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra theo quy định.
3/ Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định.
4/ Gửi báo cáo thuế cho cơ quan thuế theo đúng thời gian quy định.
5/ Thông báo cho Công ty số tiền thuế phải nộp (nếu có)
II/ PHÍ DỊCH VỤ
Phí dịch vụ được thanh toán từng tháng hoặc quý và được xác định theo số lượng hóa đơn, chứng từ như sau: 
 
STT SỐ LƯỢNG CHỨNG TỪ PHÁT SINH (Đầu vào+đầu ra) PHÍ DỊCH VỤ
01 Không phát sinh 100.000 đồng/tháng
02 Từ 01 đến 10 hóa đơn 300.000 đồng/tháng
03 Từ 11 đến 20 hóa đơn 500.000 đồng/tháng
04 Từ 21 đến 30 hóa đơn 700.000 đồng/tháng
05 Từ 31 đến 50 hóa đơn 900.000 đồng/tháng
06 Từ 51 đến 70 hóa đơn 1.200.000 đồng/tháng
07 Từ 71 đến 100 hóa đơn 1.500.000 đồng/tháng
08 Trên 100 hóa đơn Thỏa thuận
 
Ghi chú: Giá trên đã bao gồm tất cả các loại chi phí (cam kết không phát sinh chi phí, phụ phí, bồi dưỡng,...)
Mời quý khách liên hệ trực tiếp hoặc liên lạc số điện thoại bên dưới để được tư vấn và được báo giá cụ thể.
 
 
KẾ TOÁN XANH - 0126 260 2848
dichvuketoanxanh@gmail.com

 

Nội dung liên quan