TRA CỨU THÔNG TIN

Liên kết Web

  • Quy định, Nghiệp vụ
  • Quy định, Nghiệp vụ
  • Quy định, Nghiệp vụ
  • Quy định, Nghiệp vụ
  • Quy định, Nghiệp vụ
  • Quy định, Nghiệp vụ
  • Quy định, Nghiệp vụ
  • Quy định, Nghiệp vụ

Liên hệ

Hotline:

Line 1: 0126 260 2848

Line 2: 0126 260 2848

Line 3: 0126 260 2848

 

PHÍ DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI

1/ Công việc khai thuế.
- Khai thuế môn bài hàng năm
- Lập báo cáo thuế GTGT gửi cơ quan thuế theo quy định.
- Lập các loại báo cáo có liên quan gửi các cơ quan chủ quản.
- Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm.
- Lập báo cáo quyết toán các loại thuế có liên quan.
- Thông báo số tiền thuế phải nộp  khi có phát sinh.
2/ Công việc kế toán.
- Kiểm tra, sắp xếp hóa đơn đầu vào, đầu ra cho phù hợp với quy định.
- Định khoản các nghiệp vụ kế toán phát sinh (trên phần mềm kế toán)
- Thực hiện hạch toán và ghi sổ kế toán dựa trên chứng từ gốc.
- Lập và in các loại sổ kế toán theo quy định.
- Đứng tên nhân viên kế toán cho Doanh nghiệp.
- Bổ nhiệm, đứng tên kế toán trưởng.
3/ Công việc tư vấn - giải trình.
- Tư vấn kế toán, thuế và hóa đơn chứng từ cho quý Doanh nghiệp trong nội dung và phạm vi công việc thực hiện.
- Hỗ trợ tư vấn về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
- Làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu.
- Làm việc và giải trình với cơ quan thuế trong phạm vi công việc đã thực hiện.
4/ Giao nhận chứng từ và nộp báo cáo.
- Nhận chứng từ từ khách hàng.
- Nộp báo cáo cho cơ quan thuế.
II/ PHÍ DỊCH VỤ
Phí dịch vụ được thanh toán từng tháng hoặc quý và được xác định theo số lượng hóa đơn, chứng từ như sau:
 
STT NGÀNH THƯƠNG MẠI -DỊCH VỤ PHÍ DỊCH VỤ
01 Không phát sinh 500.000 đồng/tháng
02 Từ 01 đến 10 hóa đơn 800.000 đồng/tháng
03 Từ 11 đến 20 hóa đơn 1.000.000 đồng/tháng
04 Từ 21 đến 30 hóa đơn 1.500.000 đồng/tháng
05 Từ 31 đến 50 hóa đơn 2.000.000 đồng/tháng
06 Từ 51 đến 70 hóa đơn 2.500.000 đồng/tháng
07 Từ 71 đến 100 hóa đơn 3.000.000 đồng/tháng
08 Trên 100 hóa đơn Thỏa thuận
 
STT NGÀNH XÂY DỰNG - SẢN XUẤT PHÍ DỊCH VỤ
01 Không phát sinh 500.000 đồng/tháng
02 Từ 01 đến 10 hóa đơn 1.000.000 đồng/tháng
03 Từ 11 đến 20 hóa đơn 1.500.000 đồng/tháng
04 Từ 21 đến 30 hóa đơn 2.000.000 đồng/tháng
05 Từ 31 đến 50 hóa đơn 2.500.000 đồng/tháng
06 Từ 51 đến 70 hóa đơn 3.000.000 đồng/tháng
07 Từ 71 đến 100 hóa đơn 3.500.000 đồng/tháng
08 Trên 100 hóa đơn Thỏa thuận
 
Ghi chú:  Giá trên đã bao gồm tất cả các loại chi phí (cam kết không phát sinh chi phí, phụ phí, bồi dưỡng,...)
Mời quý khách liên hệ trực tiếp hoặc liên lạc số điện thoại bên dưới để được tư vấn và được báo giá cụ thể.
 
 
KẾ TOÁN XANH - 0126 260 2848
dichvuketoanxanh@gmail.com

 

Nội dung liên quan