TRA CỨU THÔNG TIN

Liên kết Web

 • Quy định, Nghiệp vụ
 • Quy định, Nghiệp vụ
 • Quy định, Nghiệp vụ
 • Quy định, Nghiệp vụ
 • Quy định, Nghiệp vụ
 • Quy định, Nghiệp vụ
 • Quy định, Nghiệp vụ
 • Quy định, Nghiệp vụ

Liên hệ

Hotline:

Line 1: 0126 260 2848

Line 2: 0126 260 2848

Line 3: 0126 260 2848

 
 • PHÍ DỊCH VỤ BÁO CÁO THUẾ

  I/ CÔNG VIỆC BÁO CÁO THUẾ GTGT: 1/ Lập tờ khai thuế GTGT (tháng, quý) theo quy định. 2/ Lập bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra theo quy định. 3/ Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định. 4/ Gửi báo cáo...

  Chi tiết


 • PHÍ DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI

  I/ CÔNG VIỆC DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI. 1/ Công việc khai thuế. - Khai thuế môn bài hàng năm - Lập báo cáo thuế GTGT gửi cơ quan thuế theo quy định. - Lập các loại báo cáo có liên quan gửi các cơ quan chủ quản. - Lập báo cáo...

  Chi tiết


 • PHÍ DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY

  1/ CÔNG VIỆC: - Soạn hồ sơ, hướng dẫn các thủ tục thành lập công ty. - Xin cấp Giấy phép kinh doanh + Mã số thuế XNK. - Xin cấp con dấu, và phát hành mẫu dấu. - Đăng bố cáo tại cổng thông tin quốc gia. - Đăng ký tài khoản ngân...

  Chi tiết


 • PHÍ DỊCH VỤ LÀM SỔ SÁCH KẾ TOÁN, QUYẾT TOÁN THUẾ

  I/ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN THỰC HIỆN. 01/ Thu thập thông tin và quy trình hoạt động thực tế của công ty. 02/ Phân loại, sắp xếp hóa đơn, chứng từ. 03/ Đối chiếu hóa đơn, chứng từ thực tế so với báo cáo thuế đã nộp. 04/ Điều chỉnh báo cáo...

  Chi tiết


 • PHÍ DỊCH VỤ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  I/ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN THỰC HIỆN. 01/ Thu thập thông tin và quy trình hoạt động thực tế của công ty. 02/ Phân loại, sắp xếp hóa đơn, chứng từ. 03/ Đối chiếu hóa đơn, chứng từ thực tế so với báo cáo thuế đã nộp. 04/ Điều chỉnh báo cáo...

  Chi tiết